1 18 Dangkao
1 18 Dangkao
1 18 Dangkao
1 18 Dangkao
1 18 Dangkao
1 18 Dangkao
1 18 Dangkao
1 18 Dangkao
1 18 Dangkao
1 18 Dangkao
1 18 Dangkao
1 18 Dangkao

លក់ ផ្ទះ Dangkao

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

1 18 Dangkao
1 18 Dangkao
1 18 Dangkao
1 18 Dangkao
1 18 Dangkao
1 18 Dangkao
1 18 Dangkao
1 18 Dangkao
1 18 Dangkao
1 18 Dangkao
1 18 Dangkao
1 18 Dangkao

ផ្ទះសម្រាប់លក់

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

បុរី ទ្រី គីម ជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងស្វែងរកលំនៅឋាន ដេីម្បីរស់នៅ និងប្រកបអាជីវកម្ម
**ទំហំផ្ទះ 4mx15m
**ទំហំដីទ4mx22m
**សល់ដីមុខផ្ទះ6mក្រោយផ្ទះ 1m
បន្ទប់គេង ២ បន្ទប់ទឹក៣
ទិញភា្លមចូលនៅភ្លែត
តម្លៃ86000$ អាចចារបាន
លក្ខខណ្ឌផ្ទះសាងសង់រួចរាល់100%
ចំងាយត្រឹមតែ 5នាទី ពីផ្សារទំនើបជីបម៉ុង-ផ្លូវព្រៃសរ
6នាទី ពីផ្សារទំនើបឡាក់គី-ផ្លូវព្រៃសរ
10នាទី ពីផ្សារទំនើប Aeon3
Free ជូនកម្មសិទ្ធប្លង់រឹង

សង្ខេប

  • លេខយោង 6500766
  • បន្ទប់ 2 បន្ទប់

ទីតាំង

  • 2 បន្ទប់គេង
  • 3 បន្ទប់ទឹក
  • 1 បន្ទប់ទទួួលទានអាហារ
  • 1 ផ្ទះបាយ

សេវាកម្ម

No information available

No information available

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available