2 14 Por Sen Chey
2 14 Por Sen Chey
2 14 Por Sen Chey
2 14 Por Sen Chey
2 14 Por Sen Chey
2 14 Por Sen Chey
2 14 Por Sen Chey
2 14 Por Sen Chey
2 14 Por Sen Chey
2 14 Por Sen Chey
2 14 Por Sen Chey
2 14 Por Sen Chey
2 14 Por Sen Chey
2 14 Por Sen Chey
2 14 Por Sen Chey
2 14 Por Sen Chey
2 14 Por Sen Chey
2 14 Por Sen Chey

ជួល វីឡា Por Sen Chey

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

2 14 Por Sen Chey
2 14 Por Sen Chey
2 14 Por Sen Chey
2 14 Por Sen Chey
2 14 Por Sen Chey
2 14 Por Sen Chey
2 14 Por Sen Chey
2 14 Por Sen Chey
2 14 Por Sen Chey
2 14 Por Sen Chey
2 14 Por Sen Chey
2 14 Por Sen Chey
2 14 Por Sen Chey
2 14 Por Sen Chey
2 14 Por Sen Chey
2 14 Por Sen Chey
2 14 Por Sen Chey
2 14 Por Sen Chey

ផ្ទះសម្រាប់ជួល

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

វីឡាទោលសម្រាប់ជួល Northbridge ផ្លូវ 2004
តម្លៃជួល ២៨០០$ អាចចារបាន
បន្ទប់គេង ៤ ធំទូលាយ
បន្ទប់ទឹក ៥
បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ ១
បន្ទប់ផ្ទះបាយ ១
ចំណតឡានធំទូលាយ
បរិយាកាសបែបធម្មជាតិ ស្ងប់ស្ងាត់ ស្រួលរសនៅ

សង្ខេប

  • លេខយោង 6491117
  • បន្ទប់ 4 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 330 m²

ទីតាំង

  • 4 បន្ទប់គេង
  • 5 បន្ទប់ទឹក
  • 1 បន្ទប់ទទួួលទានអាហារ
  • 1 ផ្ទះបាយ
  • 1 បន្្ទប់ទទួលភ្ញៀវ

សេវាកម្ម

No information available

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available