1 14 Meanchey
1 14 Meanchey
1 14 Meanchey
1 14 Meanchey
1 14 Meanchey
1 14 Meanchey
1 14 Meanchey
1 14 Meanchey
1 14 Meanchey
1 14 Meanchey
1 14 Meanchey
1 14 Meanchey

លក់ វីឡា Meanchey

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

1 14 Meanchey
1 14 Meanchey
1 14 Meanchey
1 14 Meanchey
1 14 Meanchey
1 14 Meanchey
1 14 Meanchey
1 14 Meanchey
1 14 Meanchey
1 14 Meanchey
1 14 Meanchey
1 14 Meanchey

វីឡាសម្រាប់លក់

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

វីឡាសម្រាប់លក់ ម្តុំ វត្ត សន្សំ កុសល
តំលៃ លក់: $530000 (ចរចា )
កាត់ប្លង់រឹងជួន
ទំហំ ដី 13m x 35m
ទំហំផ្ទះ 8.1m x 16m (2ជាន់)
មានបន្ទប់គេង 5
មានបន្ទប់ទឹក 6
មានបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ 2
ចង្រានបាយ 1
ចំណតឡានអាចចតបាន ៥ ទៅ ៦ ឡាន

សង្ខេប

  • លេខយោង 6218386
  • បន្ទប់ 5 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 129.6 m²

ទីតាំង

  • 5 បន្ទប់គេង
  • 6 បន្ទប់ទឹក
  • 2 បន្្ទប់ទទួលភ្ញៀវ
  • 1 ផ្ទះបាយ
  • 5 ចំណត

សេវាកម្ម

No information available

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available