ជួល សណ្ឋាគារ Por Sen Chey Chaom Chau

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

ជួល សណ្ឋាគារ Por Sen Chey Chaom Chau

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

សង្ខេប

  • លេខយោង 5933609
  • បន្ទប់ 60 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 24 m²
  • ជាន់ ជាន់ទីី៨

ទីតាំង

  • 2 បន្ទប់គេង
  • 1 បន្ទប់គេង

សេវាកម្ម

  • គ្រឿងសង្ហារឹម

No information available

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available