លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Chbar Ampov

172.000 $

លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Chbar Ampov

172.000 $

សង្ខេប

  • លេខយោង 5889621
  • បន្ទប់ 4 បន្ទប់

ទីតាំង

No information available

សេវាកម្ម

No information available

No information available

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available