1 79 Por Sen Chey
1 79 Por Sen Chey
1 79 Por Sen Chey
1 79 Por Sen Chey
1 79 Por Sen Chey
1 79 Por Sen Chey
1 79 Por Sen Chey
1 79 Por Sen Chey
1 79 Por Sen Chey
1 79 Por Sen Chey

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Por Sen Chey

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

1 79 Por Sen Chey
1 79 Por Sen Chey
1 79 Por Sen Chey
1 79 Por Sen Chey
1 79 Por Sen Chey
1 79 Por Sen Chey
1 79 Por Sen Chey
1 79 Por Sen Chey
1 79 Por Sen Chey
1 79 Por Sen Chey

ដីកែងលក់នៅខាងត្បូងផ្សារទួលពង្

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

ដីកែងលក់នៅខាងត្បូងផ្សារទួលពង្រ
ទំហំ 9.5m x 34m
តម្លៃ 175,000$ ចរចា
កាត់ប្លង់រឹងជូន

សង្ខេប

  • លេខយោង 5889611
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 32.3 m²

ទីតាំង

No information available

សេវាកម្ម

No information available

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available