1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Chroy Changvar

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar

ដីលក់ បន្ទាន់

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

#ដីអាជីវកម្មជាប់ផែនប្លង់ស្អាតណាស់_លក់បន្ទាន់
(ដីលក់លើផ្លូវជាតិ 6 A ទុលមុខបុរីប៉េងហ៊ួត បុរីភ្នំពេញ បុរីមេគង...)

*ទំហំ 3,300 m2
*តម្លៃ 1,700$ ក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េ( អាចចារបានចុះពី $5,600,000)
*ប្លង់រឹង
*** ទីតាំងសក្ដានុពលសេដ្ឋកិច្ចដែលសពថ្ងៃកំពុងប្រកបអាជីវកម្មភោជនីដ្ឋាន ដែលអនាគតសាកសមចំពោះការសាងសង់ ផ្ទះអាជីវកម្មដាក់លក់បានតម្លៃថ្លៃ ជាភោជនីយដ្ឋាន សណ្ឋាគា ខនដូរ អាផាតមិនជាដើម

សង្ខេប

  • លេខយោង 5805266
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 3300 m²

ទីតាំង

No information available

សេវាកម្ម

No information available

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available