1 14 Chbar Ampov
1 14 Chbar Ampov
1 14 Chbar Ampov
1 14 Chbar Ampov
1 14 Chbar Ampov
1 14 Chbar Ampov
1 14 Chbar Ampov
1 14 Chbar Ampov
1 14 Chbar Ampov
1 14 Chbar Ampov
1 14 Chbar Ampov
1 14 Chbar Ampov
1 14 Chbar Ampov
1 14 Chbar Ampov
1 14 Chbar Ampov
1 14 Chbar Ampov

លក់ វីឡា Chbar Ampov

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

1 14 Chbar Ampov
1 14 Chbar Ampov
1 14 Chbar Ampov
1 14 Chbar Ampov
1 14 Chbar Ampov
1 14 Chbar Ampov
1 14 Chbar Ampov
1 14 Chbar Ampov
1 14 Chbar Ampov
1 14 Chbar Ampov
1 14 Chbar Ampov
1 14 Chbar Ampov
1 14 Chbar Ampov
1 14 Chbar Ampov
1 14 Chbar Ampov
1 14 Chbar Ampov

វីឡាកូនកាត់ សម្រាប់លក់

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

ផ្ទះវីឡាកូនកាត់សម្រាប់លក់និងជួលស្ថិតនៅក្នុងបុរីលឹមឈៀងហាក់វាលស្បូវ ជាវីទ្បាដែលមានផាសុខភាពនិងសុវត្ថិភាព២៤ម៉ោង មានផ្ទៃដីធំទូលាយ ជាប់ជាមួយផ្លូវធំ នឹងបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់ល្អ ។
តលៃលក់ : $130.000(ចរចារបាន)
ទហំដី :4,5m x 23m
ទហំផ្ទះ : 4,5m x 16m
សល់ដីមុខ : 5m
សល់ក្រោយ :1,5m
បន្ទប់គេងធំ : 2
បន្ទប់ទឹក : 3
មានចំណតទ្បានធំទូលាយ
កាត់ផ្ទេរប្លង់ផ្ទេរសិទ្ធត្រឹមបុរី

សង្ខេប

  • លេខយោង 5788542
  • បន្ទប់ 2 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 72 m²

ទីតាំង

  • 2 បន្ទប់គេង
  • 3 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ចំណត

សេវាកម្ម

No information available

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available