1 14 Por Sen Chey
1 14 Por Sen Chey
1 14 Por Sen Chey
1 14 Por Sen Chey
1 14 Por Sen Chey
1 14 Por Sen Chey
1 14 Por Sen Chey
1 14 Por Sen Chey
1 14 Por Sen Chey
1 14 Por Sen Chey
1 14 Por Sen Chey
1 14 Por Sen Chey
1 14 Por Sen Chey
1 14 Por Sen Chey
1 14 Por Sen Chey
1 14 Por Sen Chey
1 14 Por Sen Chey
1 14 Por Sen Chey
1 14 Por Sen Chey
1 14 Por Sen Chey
1 14 Por Sen Chey
1 14 Por Sen Chey

លក់ វីឡា Por Sen Chey Chaom Chau

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

1 14 Por Sen Chey
1 14 Por Sen Chey
1 14 Por Sen Chey
1 14 Por Sen Chey
1 14 Por Sen Chey
1 14 Por Sen Chey
1 14 Por Sen Chey
1 14 Por Sen Chey
1 14 Por Sen Chey
1 14 Por Sen Chey
1 14 Por Sen Chey
1 14 Por Sen Chey
1 14 Por Sen Chey
1 14 Por Sen Chey
1 14 Por Sen Chey
1 14 Por Sen Chey
1 14 Por Sen Chey
1 14 Por Sen Chey
1 14 Por Sen Chey
1 14 Por Sen Chey
1 14 Por Sen Chey
1 14 Por Sen Chey

វីឡាកូនកាត់ សម្រាប់លក់

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

វីឡាកូនកាត់ សម្រាប់លក់ នៅបុរីដារី ចោមចៅ
ផ្ទះអាចប្រកបអាជីវកម្មបាន តីតាំងល្អ នៅជិតផ្សារ មានមនុស្សអ៊ូអរ………
ទំហំ ផ្ទះ 4.3m X 12m
ទំងំដី 4,3m X 20m
បន្ទប់ គេង 4
បន្ទប់ ទឹក 5
បន្ទប់ ទទួល ភ្ញៀវ 1
ផ្ទះបាយ 1
ទីធ្លាចតឡាន 1
មានរបង មុខ ប្រភេទ វីឡា កូនកាត់
តំលៃ 12,5000$
ផ្ទះហេីយ ស្អាត100%
បង់30%មុន ចូលនៅ បាន ភ្លាម មិនបាច់ រង់ចាំ
ផ្ដល់ ប្លង់រឹង

សង្ខេប

  • លេខយោង 5783666
  • បន្ទប់ 4 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 51.6 m²

ទីតាំង

  • 4 បន្ទប់គេង
  • 5 បន្ទប់ទឹក
  • 1 បន្្ទប់ទទួលភ្ញៀវ
  • 1 ផ្ទះបាយ
  • 1 ចំណត

សេវាកម្ម

No information available

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available