2 66 Sen Sok
2 66 Sen Sok
2 66 Sen Sok
2 66 Sen Sok
2 66 Sen Sok
2 66 Sen Sok

ជួល ខុនដូ Sen Sok

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

2 66 Sen Sok
2 66 Sen Sok
2 66 Sen Sok
2 66 Sen Sok
2 66 Sen Sok
2 66 Sen Sok

ជួល ខុនដូ Sen Sok

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

សង្ខេប

  • លេខយោង 5718714
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 121.1 m²

ទីតាំង

No information available

សេវាកម្ម

  • គ្រឿងសង្ហារឹម
  • អ៊ីនធើណេត
  • អាងហែលទឹក

No information available

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available