1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Sihanoukville Sangkat Bei

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Sihanoukville Sangkat Bei

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

សង្ខេប

 • លេខយោង 5646882
 • បន្ទប់ 15 បន្ទប់
 • ក្រទ្បាផ្ទៃ 330 m²
 • ផ្ទៃដី​សរុប 330 m²
 • ជាន់ ជាន់ទីី៧

ទីតាំង

 • 31 បន្ទប់ទឹក
 • 35 បន្ទប់គេង
 • 5 បន្ទប់ទទួួលទានអាហារ
 • 1 យានដ្ឋាន
 • 1 Living/dining/kitchen area
 • 1 បន្ទប់ដាក់សំភារៈ

សេវាកម្ម

 • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
 • គ្រឿងសង្ហារឹម

No information available

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available