1 5 Meanchey
1 5 Meanchey
1 5 Meanchey
1 5 Meanchey
1 5 Meanchey
1 5 Meanchey
1 5 Meanchey
1 5 Meanchey
1 5 Meanchey
1 5 Meanchey
1 5 Meanchey
1 5 Meanchey
1 5 Meanchey
1 5 Meanchey

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Meanchey

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

1 5 Meanchey
1 5 Meanchey
1 5 Meanchey
1 5 Meanchey
1 5 Meanchey
1 5 Meanchey
1 5 Meanchey
1 5 Meanchey
1 5 Meanchey
1 5 Meanchey
1 5 Meanchey
1 5 Meanchey
1 5 Meanchey
1 5 Meanchey

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Meanchey

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

សង្ខេប

  • លេខយោង 5540056
  • បន្ទប់ 2 បន្ទប់
  • ផ្ទៃដី​សរុប 49.2 m²
  • Heating device ម៉ាស៊ីនត្រជាក់

ទីតាំង

  • 3 បន្ទប់ទឹក
  • 2 បន្ទប់គេង

សេវាកម្ម

  • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
  • គ្រឿងសង្ហារឹម

No information available

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available