លក់ វីឡាភ្លោះ Chroy Changvar

219.900 $

លក់ វីឡាភ្លោះ Chroy Changvar

219.900 $

សង្ខេប

  • លេខយោង 5479417
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 76.25 m²

ទីតាំង

No information available

សេវាកម្ម

No information available

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available