ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ & ភ្នាក់ងារ

ដើម្បីបំពេញតម្រូវការសេវាកម្មអចលនទ្រព្យតែមួយគត់របស់អ្នកជាមួយភ្នាក់ងារផ្ទៃក្នុងរបស់យើងខ្ញុំ ដើម្បីជួយឱ្យការស្រាវជ្រាវ ស៊ើបអង្កេត និងប្រឹក្សាររបស់លោកអ្នកអោយរីកលូតលាស់រួមគ្នា ប្រកបដោយដំណោះស្រាយជាច្រើនជាមួយក្រុមការងារ ដែលមានទេព្យកោសល និងប្រកាន់ក្របសីលធម៌យ៉ាងល្អប្រសើរបំផុតនោះ សូមធ្វើការទាក់ទងហៅទៅក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំដូចខាងក្រោមនេះ ៖

នាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការH/P: 099/077/087 33 77 66
នាយកដ្ឋានវាយតម្លៃH/P: 017 33 77 84 or 011 33 77 85 or 081 88 66 81
នាយកដ្ឋានគម្រោងលើការលក់ និងធ្វើទីផ្សារH/P: 078/087 33 77 66
នាយកដ្ឋានទិញ - លក់ និងជួលH/P: 088 33 77 066
នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យH/P: 085 88 66 02/081 88 66 82

នាយកដ្ឋានទិញ លក់ & ជួលៈ មានទីតាំងនៅភ្នំពេញស្វែអគារជាន់ទី ១(០១-១៥) ផ្លូវ ២៣៣ កែងមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី នៅភូមិ ៣ សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ ៣ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

លេខទូរសព្ទ:023 88 23 23 ព័ត៌មានលំអិតសូមទាក់ទងមកលេខ: 099/077/078/087 33 77 66

អាសយដ្ឋានអុីមែល:[email protected] Website: www.eyesrealestate.com

រឺក៏អាចទាក់ទងទៅកាន់អ្នកវាយតម្លៃរបស់យើងផ្ទាល់តាមរយ:មែល:[email protected] or [email protected] នឹងភ្នាក់ងារខាងក្នុងរបស់ យើងខ្ញុំតាមរយៈ៖ [email protected]

ការរិយាល័យរបស់នាយកដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាល គម្រោងលើការលក់ និងធ្វើទីផ្សារ ទិញ លក់ & ជួលរបស់យើងត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទីតាំងទៅកន្លែងមួយផ្សេងទៀតតាំងពីខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ ដោយសារតែការិយាល័យដែលមានស្រាប់សម្រាប់សេវាកម្មវាយតម្លៃមិនមានទំហំគ្រប់គ្រាន់ដល់អតិថិជនខាងក្រៅ ។ រូបភាពខាងក្រោមនេះជាការិយាល័យដែលបានចុះកិច្ចសន្យាបំរើអតិថិជនរបស់យើងដែលត្រូវការគ្រប់សេវាកម្មទាំងអស់នោះ ។

ផែនទីទីតាំងនៃការិយាល័យដែលបានចុះកិច្ចសន្យាសម្រាប់នាយកដ្ឋានទិញ - លក់និងជួលថ្មីមួយផ្សេងទៀតរបស់យើងខ្ញុំចាប់ផ្តើមដំណើរការពីខែ មេសា ២០១៩ មកហើយ៕