ឱកាសការងារ

អាយ រៀល អុីស្ទេត ជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានជំនាញក្នុងការវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យ ពាណិជ្ជកម្មរឺអាជីវកម្ម ទីផ្សារមូលបត្រ និងទ្រព្យសកម្មផ្សេងទៀតសម្រាប់ការធ្វើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ការធ្វើផែនការ ការបង់ពន្ធ និងកិច្ចការស្របច្បាប់ផ្សេងៗទៀតដែលអនុលោមតាមការគាំទ្រវិវាទ ដែលជាការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងការទិញភាគហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុ និងគោលបំណងផ្សេងៗ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំតែងតែស្វែងរកអ្នកដែលមានទេពកោសល្យក្នុងការចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១២ និងបានផ្តល់ឲ្យនូវការងារគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ និងមានការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងពេញលេញ ។ យើងបម្រើសេវាកម្មអោយក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលមានប្រតិបត្តិការយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មអចលនទ្រព្យ។ គោលដៅរបស់យើងគឺផ្តល់ជូនអ្នកជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍នឹងមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការដែលមានភាពឯករាជ្យកម្រិតខ្ពស់បំផុត ដែលក្នុងនោះផងដែរការផ្តល់នូវបរិយាកាសមួយដែលផ្អែកលើការអនុវត្តការងារជាក្រុមនិង ការណែនាំសម្រាប់អ្នកដែលចាប់ផ្តើមអាជីពក្នុងការវាយតម្លៃមុនដំបូង ។ លោកអ្នកនឹងមានសមត្ថភាពក្នុងការសិក្សា និងអនុវត្តន៍ផ្ទាល់ក្នុងការវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យ ពីបុគ្គលិកដែលមានបទពិសោធន៍របស់យើង ខណៈពេលដែលការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងតាមរយៈការចុះត្រួតពិនិត្យផ្ទាល់លើអចលនទ្រព្យជាបន្តបន្ទាប់និងបិទទីតាំងអភិវឌ្ឍន៍គម្រោងនានា ។ យើងបម្រើសេវាអចលនទ្រព្យអោយក្រុមហ៊ុនគ្រប់ប្រភេទដែលប្រតិបត្តិការគ្រប់វិស័យ ។

ទំនាក់ទំនង

ប្រសិនបើអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់យើងខ្ញុំ សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប និងសរសេរលិខិតចំណាប់អារម្មណ៍មកតាមរយះIf you would like to join a growing, well-respected firm, please send a resume and cover letter to:

ក្រុមហ៊ុន អាយ រៀល អុីស្ទេត

នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស

ការិយាល័យមានទីតាំងនៅភ្នំពេញស្វែអគារជាន់ទី ១(០១-១៥) ផ្លូវ ២៣៣ កែងមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី នៅភូមិ ៣ សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ ៣ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

អ៊ីម៉ែល: [email protected]

ទូរស័ព្ទលើតុ: 023 88 23 23

ទូរស័ព្ទដៃ: 099 33 77 66, 087/077/078 33 77 66 / 088 33 77 066

លោកអ្នកមានឱកាសការងារស្មើៗគ្នា