2 5 Chroy Changvar
2 5 Chroy Changvar
2 5 Chroy Changvar
2 5 Chroy Changvar
2 5 Chroy Changvar
2 5 Chroy Changvar
2 5 Chroy Changvar
2 5 Chroy Changvar

Rental Apartment Chroy Changvar

Price on request

2 5 Chroy Changvar
2 5 Chroy Changvar
2 5 Chroy Changvar
2 5 Chroy Changvar
2 5 Chroy Changvar
2 5 Chroy Changvar
2 5 Chroy Changvar
2 5 Chroy Changvar

Rental Apartment Chroy Changvar

Price on request

ផ្ទះសម្រាប់ជួលនៅក្នុងបុរីសុភមង្គល ខណ្ឌជ្រោងចង្វា ចេញពីរង្វង់មូលជ្រោងចង្វា ៥០ ម៉ែត បត់ស្ដាំ ទីតាំងល្អទុលមុខគម្រោង OCIC
អាចជួល ស្នាក់នៅរឺបើកជាអូហ្វីសបាន
តម្លៃ 1500$ អាចចារបាន
បន្ទប់គេង ៤
បន្ទប់ទឺក ៥
ផ្ទះបាយ ១
សំភារ: មួយចំនួន
House for rent in Borey Sopheak Mongkul, Chrong Changva, 50m from the roundabout and turn right, good location in front of OCIC project
Price 1500 $ can be negotiated
4 bedrooms
5 bathrooms
1 kitchen
Materials: Some

Summary

  • Reference 5700711
  • Rooms 4 rooms
  • Area 67.2 m²

Areas

  • 4 Bedrooms
  • 5 Bathrooms
  • 1 Kitchen

Services

  • Furnished

Medias

No information available

Legal notice

No information available