2 18 Toul Kork
2 18 Toul Kork
2 18 Toul Kork
2 18 Toul Kork
2 18 Toul Kork
2 18 Toul Kork
2 18 Toul Kork
2 18 Toul Kork
2 18 Toul Kork
2 18 Toul Kork
2 18 Toul Kork
2 18 Toul Kork
2 18 Toul Kork
2 18 Toul Kork
2 18 Toul Kork
2 18 Toul Kork
2 18 Toul Kork
2 18 Toul Kork
2 18 Toul Kork
2 18 Toul Kork
2 18 Toul Kork
2 18 Toul Kork
2 18 Toul Kork
2 18 Toul Kork
2 18 Toul Kork
2 18 Toul Kork

Rental House Toul Kork

Price on request

2 18 Toul Kork
2 18 Toul Kork
2 18 Toul Kork
2 18 Toul Kork
2 18 Toul Kork
2 18 Toul Kork
2 18 Toul Kork
2 18 Toul Kork
2 18 Toul Kork
2 18 Toul Kork
2 18 Toul Kork
2 18 Toul Kork
2 18 Toul Kork
2 18 Toul Kork
2 18 Toul Kork
2 18 Toul Kork
2 18 Toul Kork
2 18 Toul Kork
2 18 Toul Kork
2 18 Toul Kork
2 18 Toul Kork
2 18 Toul Kork
2 18 Toul Kork
2 18 Toul Kork
2 18 Toul Kork
2 18 Toul Kork

House For Rent at Toul Kork

Price on request

ផ្ទះ_សម្រាប់_ជួល
ទីតាំងនៅក្នុងខណ្ឌ័ទូលគោកក្បែតារាងបាល់ និងសាលារៀនអបដោយតំបន់ពានិជ្ចកម្មជាច្រើនកំពុងរស៊ីមមាញញឹកល្អសម្រាប់ការរស់នៅ និងរស៊ីបើកក្រុមហ៊ុន….
◼តម្លៃ $700-800​ក្នុងមួយខែ (ចរចារបាន)
◼ទំហំដី: 4m x 19m
◼ទំហំផ្ទះ 4m x 16m
◼សល់ក្រោយ0.7ម​ និងខាងមុខ2ម​
◼បន្ទប់គេង 5 បន្ទប់ទឹក 6
✔មាន​ថែមជូនសម្ភារ:ខ្លះៗជាច្រើនក្នុងផ្ទះ.... ។
-------------------------------------------
House_For_Rent
Location as at Toul Kork, Phnom Penh city.
◼Price: $700-$800 (Negotive)
◼Land Size: 4m x 19m
◼House Size: 4m x 16m
◼Bedroom 5, Bathroom 6
◼Free Some Furniture

Summary

 • Reference 5678806
 • Rooms 4 rooms
 • Floor 3rd

Areas

 • 5 Bedrooms
 • 6 Bathrooms
 • 1 Balcony
 • 1 Living/dining/kitchen area

Services

 • Air-conditioning
 • Furnished
 • Internet
 • Non-flooding

Medias

No information available

Legal notice

No information available