1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville

Sale Apartment Sihanoukville Sangkat Bei

Price on request

1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville
1 5 Sihanoukville

Condo-Appartment

Price on request

Condo-Appartment ៧ជាន់សម្រាប់លក់​បន្ទាន់
📍ទីតាំងល្អនៅក្បែសមុទ្រចូលពីកំពង់ផែប្រហែល៣នាទីនិង 50ម៉ែត្រពីរង្វង់មូលដូហ្វីនកំពង់សោម ។
◼តម្លៃលក់ $800,000 (ចរចារបាន)
◼ទំហំដី: 30m x 11m(ប្លង់រឹង330ម២)
◼ទំហំអាគារ 10m x 27m
-------------------------------------------
Condo-Appartment for Sale
📍Location:Front of Hotel Casino as hot business activities.
◼Price Sale: $800,000 (Negotive)
◼Land Size: 30m x 11m
◼House Size: 10m x 27m

Summary

 • Reference 5646882
 • Rooms 15 rooms
 • Area 330 m²
 • Total area 330 m²
 • Floor 7th

Areas

 • 31 Bathrooms
 • 35 Bedrooms
 • 5 Dining rooms
 • 1 Garage
 • 1 Living/dining/kitchen area
 • 1 Laundry room

Services

 • Air-conditioning
 • Furnished
 • Non-flooding

Medias

No information available

Legal notice

No information available