1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar

Sale Commercial land Chroy Changvar

Price on request

1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar
1 79 Chroy Changvar

Commercial land for Urgent Sales

Price on request

#ដីអាជីវកម្មជាប់ផែនប្លង់ស្អាតណាស់_លក់បន្ទាន់
(ដីលក់លើផ្លូវជាតិ 6 A ទុលមុខបុរីប៉េងហ៊ួត បុរីភ្នំពេញ បុរីមេគង...)

*ទំហំ 3,300 m2
*តម្លៃ 1,700$ ក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េ( អាចចារបានចុះពី $5,600,000)
*ប្លង់រឹង
*** ទីតាំងសក្ដានុពលសេដ្ឋកិច្ចដែលសពថ្ងៃកំពុងប្រកបអាជីវកម្មភោជនីដ្ឋាន ដែលអនាគតសាកសមចំពោះការសាងសង់ ផ្ទះអាជីវកម្មដាក់លក់បានតម្លៃថ្លៃ ជាភោជនីយដ្ឋាន សណ្ឋាគា ខនដូរ អាផាតមិនជាដើម

Commercial land for Urgent Sales
(National Road 6A in front of Borey and a lot of shopping mall)

*Land sized: 3,300 sqm
*Price: $1,700 per sqm (Nego $5,600,000)

# Land for sale Street 6A Best location
#

Summary

  • Reference 5617318
  • Area 3300 m²
  • Floor Ground floor

Areas

No information available

Services

  • Furnished
  • Non-flooding

Medias

Legal notice

No information available