1 78 Sen Sok
1 78 Sen Sok
1 78 Sen Sok
1 78 Sen Sok
1 78 Sen Sok
1 78 Sen Sok
1 78 Sen Sok
1 78 Sen Sok
1 78 Sen Sok
1 78 Sen Sok

Sale Residential land Sen Sok

Price on request

1 78 Sen Sok
1 78 Sen Sok
1 78 Sen Sok
1 78 Sen Sok
1 78 Sen Sok
1 78 Sen Sok
1 78 Sen Sok
1 78 Sen Sok
1 78 Sen Sok
1 78 Sen Sok

Vacant Land For Sales

Price on request

ដីលក់
(Vacant land for sales)

💵 តម្លៃទីផ្សារ $450,000 ($590/Sqm ) ចរចារ
✅ ទំហំដីមុខកាត់16m x 47m (752ម៉ែតការ៉េ)
✅ ដីបែមកទិសខាងលិចឈាងខាងជើង ល្អសម្រាប់រកស៊ី

ស្ថិតនៅភូមិដីថ្មី សង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌ ពោសេនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ, ជាតំបន់់រស់ប្រកបជាជីវនម្មច្រើនកុសករខ្លាំង។

Summary

  • Reference 5598965
  • Area 752 m²

Areas

No information available

Services

  • Non-flooding

Medias

No information available

Legal notice

No information available