2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok

Rental Borey Sen Sok

Price on request

2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok

House For Rent

Price on request

ផ្ទះ_សម្រាប់_ជួល
ទីតាំងស្ថិតនៅ: ក្នុងបុរី ជីបមុង សែនសុខ។
តម្លៃជួល: $1,100 (ចរចារ)
ទំហំដី 5m x 16m
ទំហំផ្ទះ 5m x 9m
បន្ទប់គេង 3 បន្ទប់ទឹក 4
ផ្តល់ជូនសម្ភារ:ពេញ
ទីតាំងល្អសម្រាប់ការរស់នៅ មានសុវត្ថិភាព អាប្រកបអាជីវកម្មផ្សេងៗបាន….
------------------------------------
House_For_Rent

Location: Within Borey Chip Mong Sen Sok.
Price Rent: $1100/Month (Nego...)
Land Size: 5m x 16m
Building Size: 5m x 9m
Bedroom 3 and Bathroom 4
Full Furniture

The house easy for living and doing business…
សូមធ្វើការទំនាក់ទំនង (Contact us now):

Summary

 • Reference 5581232
 • Rooms 4 rooms
 • Area 80 m²
 • Condition New
 • Floor 3rd

Areas

 • 1 Balcony
 • 1 Bathroom
 • 1 Bedroom
 • 1 Dining room
 • 1 Kitchen
 • 1 Living-room
 • 1 Mezzanine

Services

 • Air-conditioning
 • Furnished
 • Non-flooding
 • Pets allowed
 • Reception 24/7

Medias

No information available

Legal notice

No information available