Rental Borey Sen Sok
Rental Borey Sen Sok
Rental Borey Sen Sok
Rental Borey Sen Sok
Rental Borey Sen Sok
Rental Borey Sen Sok
Rental Borey Sen Sok
Rental Borey Sen Sok
Rental Borey Sen Sok
Rental Borey Sen Sok
Rental Borey Sen Sok
Rental Borey Sen Sok
Rental Borey Sen Sok
Rental Borey Sen Sok
Rental Borey Sen Sok
Rental Borey Sen Sok
Rental Borey Sen Sok
Rental Borey Sen Sok
Rental Borey Sen Sok
Rental Borey Sen Sok
Rental Borey Sen Sok
Rental Borey Sen Sok
Rental Borey Sen Sok
Rental Borey Sen Sok
Rental Borey Sen Sok
Rental Borey Sen Sok

Rental Borey Sen Sok

$ 1,100 / Month

Rental Borey Sen Sok
Rental Borey Sen Sok
Rental Borey Sen Sok
Rental Borey Sen Sok
Rental Borey Sen Sok
Rental Borey Sen Sok
Rental Borey Sen Sok
Rental Borey Sen Sok
Rental Borey Sen Sok
Rental Borey Sen Sok
Rental Borey Sen Sok
Rental Borey Sen Sok
Rental Borey Sen Sok
Rental Borey Sen Sok
Rental Borey Sen Sok
Rental Borey Sen Sok
Rental Borey Sen Sok
Rental Borey Sen Sok
Rental Borey Sen Sok
Rental Borey Sen Sok
Rental Borey Sen Sok
Rental Borey Sen Sok
Rental Borey Sen Sok
Rental Borey Sen Sok
Rental Borey Sen Sok
Rental Borey Sen Sok

Rental Borey Sen Sok

$ 1,100 / Month

ផ្ទះ_សម្រាប់_ជួល
ទីតាំងស្ថិតនៅ: ក្នុងបុរី ជីបមុង សែនសុខ។
តម្លៃជួល: $1,100 (ចរចារ)
ទំហំដី 5m x 16m
ទំហំផ្ទះ 5m x 9m
បន្ទប់គេង 3 បន្ទប់ទឹក 4
ផ្តល់ជូនសម្ភារ:ពេញ
ទីតាំងល្អសម្រាប់ការរស់នៅ មានសុវត្ថិភាព អាប្រកបអាជីវកម្មផ្សេងៗបាន….
------------------------------------
House_For_Rent

Location: Within Borey Chip Mong Sen Sok.
Price Rent: $1100/Month (Nego...)
Land Size: 5m x 16m
Building Size: 5m x 9m
Bedroom 3 and Bathroom 4
Full Furniture

The house easy for living and doing business…
សូមធ្វើការទំនាក់ទំនង (Contact us now):

Summary

 • Reference 5581232
 • Rooms 4 rooms
 • Area 80 m²
 • Condition New
 • Floor 3rd

Areas

 • 1 Balcony
 • 1 Bathroom
 • 1 Bedroom
 • 1 Dining room
 • 1 Kitchen
 • 1 Living-room
 • 1 Mezzanine

Services

 • Air-conditioning
 • Furnished
 • Non-flooding
 • Pets allowed
 • Reception 24/7

Medias

No information available

Legal notice

No information available