1 5 Meanchey
1 5 Meanchey
1 5 Meanchey
1 5 Meanchey
1 5 Meanchey
1 5 Meanchey
1 5 Meanchey
1 5 Meanchey
1 5 Meanchey
1 5 Meanchey
1 5 Meanchey
1 5 Meanchey
1 5 Meanchey
1 5 Meanchey

Sale Apartment Meanchey

Price on request

1 5 Meanchey
1 5 Meanchey
1 5 Meanchey
1 5 Meanchey
1 5 Meanchey
1 5 Meanchey
1 5 Meanchey
1 5 Meanchey
1 5 Meanchey
1 5 Meanchey
1 5 Meanchey
1 5 Meanchey
1 5 Meanchey
1 5 Meanchey

Sale Apartment Meanchey

Price on request

ផ្ទះ_លក់_បន្ទាន់
ស្ថិតនៅបុរីពិភពថ្មីគួរស្រូវ៣
-តម្លៃ 20,000$
-ផ្ទះលក់ខាត
-ទំហំផ្ទះ 4.1mx12m
-បន្ទប់គេង2
-បន្ទប់ទឹក3
-សស់ដីខាងមុខផ្ទះ4.5m និងសល់ដីក្រោយផ្ទះ1.5m
️-ថែមម៉ាសុីនត្រជាក់ 2គ្រឿង
-តុបាយ 1ឈុត
-វាំងនន 1ឈុត
-សាឡុង 1ឈុត
*បង់ជាមួយក្រុមហ៊ុន បាន 27ខែ
*ក្នុង1ខែ បង់ 833$

Summary

  • Reference 5540056
  • Rooms 2 rooms
  • Total area 49.2 m²
  • Heating device Air-conditioning

Areas

  • 3 Bathrooms
  • 2 Bedrooms

Services

  • Air-conditioning
  • Furnished

Medias

No information available

Legal notice

No information available