2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok

Rental Borey Sen Sok

Price on request

2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok
2 65 Sen Sok

House_For_Rent At Borey Chip Mong Sen Sok.

Price on request

ផ្ទះ_សម្រាប់_ជួល
ទីតាំងស្ថិតនៅ: ក្នុងបុរី ជីបម៉ុង សែនសុខ។
តម្លៃជួល: $1,200 (ចរចារ)
ទំហំដី 5m x 19m
ទំហំផ្ទះ 5m x 12m
បន្ទប់គេង 4 បន្ទប់ទឹក 5
សម្ភារ:ពេញ
------------------------------------
House_For_Rent
Location: Within Borey Chip Mong Sen Sok.
Price Rent: $1,200 (Nego...)
Land Size: 5m x 19m
Building Size: 5m x 12m
Bedroom 4 and Bathroom 5
Free Full Furniture
The house easy for living and doing business…

Summary

  • Reference 5531649
  • Rooms 4 rooms
  • Area 60 m²

Areas

  • 4 Bedrooms
  • 5 Bathrooms

Services

  • Furnished

Medias

No information available

Legal notice

No information available