1 18 Russey Keo
1 18 Russey Keo
1 18 Russey Keo
1 18 Russey Keo
1 18 Russey Keo
1 18 Russey Keo
1 18 Russey Keo
1 18 Russey Keo
1 18 Russey Keo
1 18 Russey Keo
1 18 Russey Keo
1 18 Russey Keo

Sale House Russey Keo

Price on request

1 18 Russey Keo
1 18 Russey Keo
1 18 Russey Keo
1 18 Russey Keo
1 18 Russey Keo
1 18 Russey Keo
1 18 Russey Keo
1 18 Russey Keo
1 18 Russey Keo
1 18 Russey Keo
1 18 Russey Keo
1 18 Russey Keo

Sale House Russey Keo

Price on request

វីឡាកូនកាត់LC2សំរាប់លក់នៅក្នុងបុរីប៉េងហួតផ្លូវផ្លូវជាសុផារ៉ា 598
- តំលៃលក់ : 110,000$ (ចរចារបាន)
- ទំហំដី : 5.3m x 13m
- ទំហំផ្ទះ : 5.3m x 13m
បន្ទប់គេង : 3
-បន្ទប់ទឹក : 4
- សំភារះ មួយចំនួន
- ផ្តល់ជូនប្លង់រឹង

Summary

  • Reference 5483573
  • Area 69 m²

Areas

No information available

Services

  • Non-flooding

Medias

No information available

Legal notice

No information available