2 66 Toul Kork
2 66 Toul Kork
2 66 Toul Kork
2 66 Toul Kork
2 66 Toul Kork
2 66 Toul Kork
2 66 Toul Kork
2 66 Toul Kork
2 66 Toul Kork
2 66 Toul Kork
2 66 Toul Kork
2 66 Toul Kork

Rental Condo Toul Kork

Price on request

2 66 Toul Kork
2 66 Toul Kork
2 66 Toul Kork
2 66 Toul Kork
2 66 Toul Kork
2 66 Toul Kork
2 66 Toul Kork
2 66 Toul Kork
2 66 Toul Kork
2 66 Toul Kork
2 66 Toul Kork
2 66 Toul Kork

Rental Condo Toul Kork

Price on request

ខុនដូលក់ និងជួល (គម្រោង UK ទួលគោក)
• ជាន់ទី 13
• ទំហំ 34m2
• ជួល 4**$/ខែ
• អាចចូលរស់នៅបានភ្លាម
ទីតាំងៈ នៅជិតសកលវិទ្យាល័យ ZAMAN (Toul Kork)
Condo មានការរៀបចំ រចនា អាគារតាមបែបទំនើប សំរាប់អភិជន មានទីធ្លាសាធារណៈ ក្លឹបហាត់ប្រាណ, អាងហែលទឹក ,Sky bar និង Sky Café ។ ស្ថិតក្នុងតំបន់មានសន្តិសុខ, សុវត្ថិភាពខ្ពស់ ផ្ដល់នូវភាពថ្លៃថ្នូរ និងកិត្តិយសចំពោះម្ចាស់លំនៅដ្ឋានដ៏ស៊ីវិល័យនាសម័យទំនើបនេះ។

Summary

  • Reference 5479740
  • Rooms 1 room
  • Area 34 m²
  • Floor 13th

Areas

No information available

Services

No information available

Medias

No information available

Legal notice

No information available