1 18 Russey Keo
1 18 Russey Keo
1 18 Russey Keo
1 18 Russey Keo
1 18 Russey Keo
1 18 Russey Keo
1 18 Russey Keo
1 18 Russey Keo
1 18 Russey Keo
1 18 Russey Keo
1 18 Russey Keo
1 18 Russey Keo

Sale House Russey Keo

Price on request

1 18 Russey Keo
1 18 Russey Keo
1 18 Russey Keo
1 18 Russey Keo
1 18 Russey Keo
1 18 Russey Keo
1 18 Russey Keo
1 18 Russey Keo
1 18 Russey Keo
1 18 Russey Keo
1 18 Russey Keo
1 18 Russey Keo

Sale House Russey Keo

Price on request

???? វីឡាកូនកាត់LC2សំរាប់លក់នៅក្នុងបុរីប៉េងហួតផ្លូវ598
???? តំលៃលក់ : 110,000$ (ចរចារបាន)
???? ទំហំដី : 5.3m x 13m
???? ទំហំផ្ទះ : 5.3m x 7.2m
???? បន្ទប់គេង : 3
???? បន្ទប់ទឹក : 4
???? សំភារះ ផ្តល់ជូនខ្លះៗ
???? ផ្តល់ជូនប្លង់រឹង

Summary

  • Reference 5479599
  • Rooms 3 rooms
  • Area 38.16 m²

Areas

  • 3 Bedrooms
  • 4 Bathrooms

Services

No information available

Medias

No information available

Legal notice

No information available